روکش آسفالت خیابان امام خمینی (ره)

تحقق یک مطالبه اساسی شهروندان؛با پیگیری حدود ۸ماهه شورای اسلامی وشهرداری خوشرودپی ‌پروژه روکش آسفالت شهر خوشرودپی به پایان رسید.سپاس از همه عزیزانی که در تحقق این آرزو یاری نمودند.