سخن شهردار در خصوص پایان عملیات روکش آسفالت جاده اصلی

محضر شریف شهروندان شریف شهر خوشرودپی
بعد از حدود ۸ماه پیگیری جدی وشبانه روزی شورای اسلامی وشهرداری خوشرودپی بلاخره پروژه روکش آسفالت جاده اصلی شهر به پایان رسید .پروژه ای که با همه فراز ونشیب هایش در این اوضاع نامساعداعتباری کشور با مجاهدت های جناب آقای دکتر نجفی نماینده محترم مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی وهمکاری وهمراهی مدیرکل محترم راه وشهرسازی استان در دستور کار اداره مذکور قرار گرفت وبا تعیین پیمانکار شروع گردید اما باهمه تلاش‌های های اعضای شورای اسلامی وشهردار محترم سابق نیمه کاره رها شد اما با شروع به کار شورای اسلامی وشهردار جدید با جدیت در دستور کار پیگیری قرار گرفت ودر نهایت با دو بار ملاقات حضوری با استاندار دانشمند استان ودستور صریح وموکد ایشان ،چندین بارمکاتبه شورا وشهرداری وملاقاتهاو ‌مذاکرات متعدد با مسئولین اداره کل راه وشهرسازی استان وپیمانکاران ‌،تلاش‌های ستودنی جناب آقای مهندس ولی زاده فرماندار محبوب شهرستان طی حدود ۸ماه با ارزش ریالی بیش از ده میلیارد ریال اجرایی شد پروژه ای که تبدیل به یک ارزوی دست نیافتنی شده بود اما همت بلند همه مسئولین استانی وشهرستانی ومنطقه تحقق یافت  .بنابراین شورای اسلامی وشهرداری خوشرودپی وظیفه خود می داند مراتب سپاس بی پایان خود را به نمایندگی از سوی شما مردم نجیب این شهر از همه کسانی که در اجرایی شدن این پروژه ما را یاری نمودند بویژه از فخر منطقه جناب آقای دکتر نجفی ،استاندار محترم استان جناب آقای مهندس اسلامی ،مدیرکل محترم راه وشهر سازی استان ،جناب آقای مهندس نجفی معاونت محترم راه وشهرسازی استان ،جناب آقای مهندس ولی زاده تقدیم نمایم ودر کمال خضوع از صبر وحوصله وهمکاری وهمراهی شهروندان شریف شهر خوشرودپی سپاسگزارم .
مرتضی باباتبار صلحدار
شهردار خوشرودپیچاپ   ایمیل